Management Plus

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERTİFİKA PROGRAMI”
SERTİFİKA PROGRAMIN AMACI : Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği tüm dünyayı ve ülkemizi afetlere ve göçe açık hale getirmektedir. Özellikle şehirlerimizi tehdit eden bu iklim değişikliğine karşı acil önlemler alınmalıdır.

Dünyada karbon salımının yükselmesi bu iklim değişikliğini meydana getiren en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya da ve ülkemizdeki yaşam kalitesini etkileyen ve binlerce insanın ölümüne, doğanın tahribine, hayvanların ve canlıların ölmesine, binaların yıkılmasına, milyonlarca insanın göç etmesine neden olan etkenleri küresel ve ulusal çapta değiştirebilecek önlemleri hızla almanın zamanı gelmiştir. Bu çerçevede Paris İklim Anlaşması ülkemizin vazgeçilmez bir yol haritası olmak zorundadır.

Özellikle son 10 yıldır dünyada ve ülkemizde karbon salımının yükselmesi ile şehirlerde hava kalitesi düşmekte, ısınma artmakta, bunun sonucunda yangınlar ve seller olmaktadır. Ayrıca karbon salımının yükselmesinin bir takım tektonik değişimleri de tetikleyerek deprem risklerini de arttıracağı göz ardı edilmemelidir. Önlemler alınmazsa bu sürecin daha da hızlanarak ülkelerin ulusal geleceklerini ve sürdürülebilirliklerini zorlayabilecek durumlarla karşılaşabilecekleri görülmektedir.

Bu çerçevede, özellikle Türkiye’ nin Paris İklim Anlaşmasını imzalayarak yeni bir döneme girilmesi çerçevesinde sürdürülebilirlik konusu daha da önemli olacaktır. Özellikle konutlarda ve binalarda kullanılması gereken sürdürülebilir ve karbon salımı düşük malzemelerin üretilmesi ve kullanılması çok daha önem arz edecektir. Ayrıca elektrikli araçların kullanımı ve fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiye dayalı yakıtlar kullanmak iklim değişikliğini azaltacak ve çevresel sürdürülebilirliği arttıracaktır.

SERTİFİKA PROGRAMININ GENEL BİLGİLERİ

SERTİFİKA PROGRAMININ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ : 7 Aralık 2024 – 29 Aralık 2024 8 Gün / 64 Saat – ZOOM dan Canlı

SERTİFİKA PROGRAMININ KONTENJANI : Min. 15 – Mak. 35 kişi ile sınırlıdır

SERTİFİKA PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR? :
• Belediyelerin ilgili şehir daire başkanları, belediyelerin ilgili yöneticileri ve çalışanları
• Kamu, özel sektör proje yöneticileri ve profesyonelleri
• Çevre mühendisleri
• Şehir ve bölge plancıları
• Mimarlar
• Gayrimenkul ve inşaat sektöründe çalışan uzmanlar,
• İklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda doktora ve yüksek lisans yapan öğrenciler

Not :
• Eğitim sonunda e – devlete işlenen iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik uzmanlık sertifikası İÜ SEM tarafından verilecektir. Eğitime 7 gün mutlak devam zorunluluğu vardır. Eğitim sonunda proje bazlı sınav sonrası sertifikalar verilecektir.

SERTİFİKA PROGRAMININ ÜCRETLERİ :
• Sertifika Programının Özel Sektör Katılım Ücreti : 4900 TL. + KDV (Aynı kurumdan 3 kişi ve üstü katılımda kişi başı katılım bedeli 4600 TL.+ KDV)
• Kamu ve Yerel Yönetim Personeli Katılım Ücreti : 4600 TL.+KDV (Aynı kurumdan 3 kişi ve üstü katılımda kişi başı katılım bedeli 4400 TL.+ KDV)
• Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Katılım Ücreti : 4400 TL.+KDV

SERTİFİKA PROGRAMININ KONU BAŞLIKLARI VE HOCALARI
1 . GÜN
• Paris İklim Anlaşmasının Türkiye’ nin Geleceğine ve Sektörlere Etkisi
Dr. Haldun ERSEN – Management Plus CEO – Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkan Vekili
• Türkiye’ de İklim Değişikliğine Bağlı Doğal Afetlerin Nedenleri ve Bu Afetlerin Azaltılmasının Döngüsel Ekonomiye Katkıları
Dr. Gamze KOÇ – Almanya Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi

2 . GÜN
• Çevresel Sürdürülebilirlik ve Akıllı Şehirler
Dr. Haldun ERSEN – Management Plus CEO – Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkan Vekili
• İklim Değişikliğine Bağlı Küresel Isınmanın Nedenleri Göçe ve Şehirlere Olan Etkisi
Dr. Haldun ERSEN – Management Plus CEO – Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkan Vekili

3 . GÜN
• Konutlarda Karbon Salımının Azaltılmasının İklim Değişikliğine ve Çevresel Sürdürülebilirliğe Etkileri
Dr. Haldun ERSEN – Management Plus CEO – Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkan Vekili
• Araçlarda Karbon Salımının Azaltılmasının İklim Değişikliğine Etkileri ve Elektrikli Araçların Önemi
Çağrı Koray ÖZTOPÇU – Garanti BBVA Finansman Direktörü

4 . GÜN
• İklim Değişikliğinin Tarıma Olan Etkisinin Azaltılmasında Teknoloji ve Yapay Zeka Kullanımı
Dr. Öğretim Üyesi İpek BAZ – Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Yapay Zeka Uzmanı

5. GÜN
• İklim Değişikliğinin Şehirlere Etkisinin Azaltılmasında Sıfır Atık ve Çevresel Sürdürülebilirlik
Doç. Dr. Serdar KOYUNCU – Konya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı

6. GÜN
• İklim Değişikliğine Karşı Alınması Gereken Acil Önlem Eylem Planları ve İklim Değişikliğinin Önlenmesinde Şehir Planlamanın Önemi
Dr. Öğretim Üyesi Mete Başar BAYPINAR – İÜ Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi

7. GÜN
• İklim Değişikliği ve Çevresel Sürdürülebilirlik Eylem Planlarının Şehir Politikaları İle Entegrasyonu
Prof. Dr. Murat ŞEKER – İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü

8. GÜN
• İklim Değişikliği ve Çevresel Sürdürülebilirlik İçin Avrupa Kalkınma Bankası Fonları
Şule TOPÇU KILIÇ – Avrupa İmar Kalkınma Bankası Başkan Vekili
• İklim Değişikliği ve Çevresel Sürdürülebilirlik Finansman Modelleri
Prof. Dr. Ali HEPŞEN – İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir