Management Plus

Dr. Haldun Ersen Kimdir?

Dr. Haldun Ersen Kimdir?

 • MÜ’nde İşletme ve Yönetim Organizasyon Yüksek Lisansı (Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi ve Turizm Sektöründe Uygulaması) adlı tezi yüksek lisans tezini yazmış ve daha sonra profesyonel çalışma hayatına başlamıştır.
 • Birçok firma da üst düzey yöneticilik ve Genel Müdürlük yapan Haldun Ersen Temmuz 2002 yılında M.A.P Danışmanlık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şirketini kurmuştur. (20. Yıl)
 • Okan Üniversitesinde 2015 yılında başlamış olduğu İşletme Doktorasını Temmuz 2021 de tez savunmasına girerek başarı ile tamamlamıştır. (Endüstri 4.0 Aşamasında Süreç Bazlı Entegre ERP Sistemlerinin Kurumsal Performansa Etkisi ve Otomotiv Tedarik Sanayinde Uygulama) adlı tezi yazmıştır.
 • 260 firmanın insan kaynakları, kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği sistemlerini kurmuş ve belgelendirmelerinin yapılmasını sağlamıştır. Ayrıca bu güne kadar 20.000’ e yakın kişiye çeşitli konularda eğitimler vermiştir.
 • Türkiye deki ilk uzmanlık programlarını 2000 yılında (İnsan Kaynakları Yönetimi) açan Haldun Ersen 500’ e yakın İnsan Kaynakları Uzmanı yetiştirmiştir.
 • Ayrıca 2014 yılından bu yana “Kentsel Dönüşüm” konusunda İstanbul Üniversitesi SEM ile birlikte uzmanlık sertifika programı açan Haldun Ersen şu ana kadar 1500 ün üzerinde Kentsel Dönüşüm Uzmanı yetiştirmiştir.
 • 2020 yılının başında İstanbul Üniversitesi SEM ve Şehir Politikaları Merkezi ile birlikte “Akıllı Şehirler” uzmanlık sertifika programını açmıştır ve 250 Akıllı Şehir Uzmanı yetiştirmiştir.
 • 2023 yılında İstanbul Üniversitesi SEM ile birlikte “İklim Değişikliği ve Çevresel Sürdürülebilirlik” uzmanlık sertifika programını açmıştır ve 20 Uzman yetiştirmiştir.
 • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için yazdığı Akıllı Şehir Yönetimi ve Yönetişimi konusunda tüm belediyelere bu konularda eğitim ve danışmanlık vermektedir.
 • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile “Akıllı Şehir Rehberlik Projesi” kapsamında “Akıllı Şehir Yönetimi” ve “Akıllı Yönetişim” kitapçık ve kılavuzlarını hazırlayıp tüm kamu ve özel sektör kurumlarına eğitimlerini vermektedir.
 • Haldun Ersen’ in yönetim ve organizasyon alanında yayınlanmış 4 adet kitabı vardır. “Topyekün Mükemmelleşme Sürecinde İnsan Kaynakları ve Kalite”, Türkçe yayınlanmış ve İngilizce’ ye çevrilmiş “Human Resources And Quality in Overall Excellence Process”, “Kurumsal Yönetimin Yol Haritası”. Son kitabı “Dijital Dönüşüm Sürecinde Akıllı Şehir Yönetimidir.
 • Bunun yanında Haldun Ersen, SAP ile birlikte yapı ve gayrimenkul sektörüne özgü ilk süreç bazlı ve entegre ERP “Building Excellence” ı geliştirmiştir.
 • Kendi geliştirdiği markası “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir Zirveleri ve Kongreleri” (Bu güne kadar 14 Şehir Zirvesi ve 7 Kongre)
 • Kendi geliştirdiği markası “Gayrimenkulde Liderler Zirveleri” (Bu güne kadar 11 tane) düzenlemiştir.
 • “Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfının” Kurucu Üyesi ve halen Başkan Vekilidir.
 • 2024 yılının Ocak ayında “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm” kitabı yayınlanacaktır.
 • Ege Yapı ile birlikte yapılan ve bir Tübitak Projesi olan “Kentsel Dönüşüm Projelerinde Konutlarda Karbon Salımının Azaltılması Projesinin” fikir babası ve proje lideridir. Proje kapsamında bir yazılım geliştirip buna göre karbon salımı düşük konutlar üretilmesi planlamaktadır.
 • Kentfest projesinin fikir ve telif sahibidir. 2024 yılında projeyi hayata geçirmeyi planlamaktadır.