Management Plus

MANAGEMENT PLUS VE BTHABER İŞBİRLİĞİ İLE ORGANİZE EDİLEN “DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE AKILLI ŞEHİRLERİN GELECEĞİ” WEBİNARI” 13 MAYIS DA 2020 DE 190 KİŞİNİN KATILIMIYLA ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Tek ana oturumda yapılan webinarın oturum sponsoru Başarsoft oldu.

Ayrıca kongreye Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı, İÜ Şehir Politikaları Merkezi ve Teknolojik Grup da destek verdiler.

Akıllı Şehirlerin geleceği ile ilgili regülasyonun, stratejinin, vizyonun, uygulamanın ve finansmanın sağlanması açısından ele alınan webinarın konuları, konuşmacıları ve ana çıktıları şu şekilde oluştu.

1 özel oturum olarak yapılan webinarın açılış konuşması BTHaber Şirketler Grubu Başkanı Murat GOCE tarafından yapıldı.

Webinarın modaretörlüğü ise Management Plus Genel Müdürü Haldun ERSEN tarafından yapıldı.

Webinarın sırasıyla konuşmacıları :

Dursun Yıldırım BAYAR – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Daire Başkanı

Veysel ÇIPLAK – Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Ersoy PEHLİVAN – Arup, Akıllı Şehirler Projeler Koordinatörü

Ahmet DABANLI – Başarsoft Kurucu Ortağı

Şule TOPÇU KILIÇ – EBRD / Avrupa İmar Kalkınma Bankası, Türkiye Başkan Vekili

Ana Oturum çerçevesinde Webinarın ana çıktıları şu şekilde oluştu:

1. 2019 yılında yayınlanan çok kapsamlı bir Akıllı Şehir ulusal strateji planına sahip olduğumuz
2. Ulusal strateji planının 2020 – 2023 yıllarını kapsadığı
3. Dünyanın birçok ülkesinden daha kapsamlı bir ulusal strateji planımızın olduğu
4. En büyük sorunlardan birinin birbiri ile konuşmayan ve birbirinin tekrarı olan uygulamaların olması
5. Akıllı şehir ulusal strateji planının en başta gelen maddesi Yönetişim ve Koordinasyon, sonrasında Kapasite ve Teknik, Ekosistem ve Birlikte Çalışabilirlik gelmekte
6. Ulusal Strateji planında 16 bileşenin olduğu
7. Öncelikle sağlıklı bir adres veri sistemine ihtiyacımızın olması
8. Akıllı Şehirleri bütünsel olarak ele almak gerekliliği
9. Akıllı finansman sitemine ihtiyaç olduğu
10. Birlikte çalışma ve ekip olmanın Akıllı Şehir projelerinin geliştirilmesinde son derece önemli olduğu

11. 1 numaralı eylemin belediyeler tarafından (yerel akıllı şehir ve yol haritalarını ) hazırlamak gerekliliği

12. Her şehrin kendi vizyonu ve ihtiyaçları ve yerel akıllı şehir politikalarını belirlemesi gerekliliği

13. Olgunluk değerlendirme soru setlerinin tüm belediyeler gönderildiği

14. Belediyelerde Akıllı Şehir sistemi kurulurken kurgunun iyi yapılması gerektiği

15. Süreç bazlı olarak kurgunun ve tasarımın yapılması gerektiği

16. Öncelik ve kaynak ilişkisini çok iyi kurmak gerektiği

17. Alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarının çok iyi bir şekilde şehirlerde belirlenmesi gerektiği

18. Akıllı Şehir süreçlerin birbiri ile iyi bir şekilde entegre edilmesi gerektiği

19. Üst yönetimin Akıllı Şehir projelerine verdiği desteğin çok önemli olması

20. Akıllı uygulamaların stratejik hedeflerle uyumlu olması gerekliliği

21. İş süreçleri ile akıllı şehir uygulamalarının birbiri ile uyumlu hale getirilmesinin çok önemli olduğu

22. Birbiri ile konuşamayan adımları entegre edebilmenin önemli olduğu

23. Master planlamanın akıllı şehir ve kentsel dönüşümle entegrasyonun büyük önem arz ettiği

24. Akıllı şehir çalışmalarının kentsel dönüşüm çalışmalarıyla belediyeler tarafından entegre edilmesi gerektiği

25. Akıllı teknolojilerin daha verimli ve işlevsel şehircilik hizmetlerinin ortaya çıkmasını sağlayacağı

26. Akıllı Şehir uygulamalarının geliştirilmesi için 5 G teknolojisinin geliştirilmesi gerektiği

27. Dijital dönüşüm sürecinde, akıllı şehir uygulamalarında IOT platformunun düzgün bir şekilde işletilmesi ve büyük verinin öne çıktığı görülmekte

28. Sensörlerden toplanan bilgilerin kişilerle eşlenmemesi gerektiği

29. Açık veriye ihtiyacın çok olduğu yoksa çalışmaların tıkandığı

30. Akıllı şehirlerin önceliğinin insan olduğu ve insana dönük bir entegrasyon yapılması gerektiği

31. Akıllı şehirlerin önceliğinin insanların hayat standardının ve yaşam koşullarına olumlu etkiler sağlayacak projelere dönük olması gerektiği

32. Her şeyi Coğrafi Bilgi Sistemleri ile entegre etmek gerektiği

33. Hukuki alt yapının korunması gerektiği,

34. EBRD kredilerinde en aktif ülkenin %17 ile Türkiye olduğu

35. Belediyelere finansman sağlanırken sosyal ve çevresel tarafların çok önemli olduğu

36. Türkiye’ de toplu taşımaya ve atık suya finansman sağlandığı

37. Sürdürülebilir ve yeşil bir belediye alt yapısının kurulmasının EBRD kredilerinin belediyelere verilmesi açısından son derece önemli olduğu

38. Akıllı şehir bilgi ve dijital teknolojilerin birleştirilerek şehirlerin kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin arttırılması gerektiği

39. Akıllı şehir projesi iyi kurgulanırsa yeşil şehri destekleyeceği

40. EBRD nin belediyelerin direkt olarak riskini alarak kredi sağlandığı

41. Finansman koşullarının her belediyeye göre değişiklik gösterdiği

42. Türkiye’ nin akıllı şehirlere yatırımı arttırmasının özellikle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir