Management Plus

Management Plus tarafından her yıl organize edilen bu yıl da 4. sü düzenlenen “4. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi” 23 Şubat Perşembe günü Swiss Otel İstanbul da 340 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle “Sürdürülebilir Şehirler ve Binalar” başlığı altında düzenlenen kongrenin platin sponsorları, Avrupa Konutları, Aycan&Feres İş Ortaklığı, Kuyaş Gayrimenkul, Piyalepaşa Gayrimenkul ve Era Gayrimenkul Türkiye oldular. Kongrenin ana sponsorları ise; Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü, Sera Yatırım ve İnşaat ve Bitüder oldular.

Kongrenin medya sponsoru Bloomberg HT televizyonu ve radyosu, sektörel internet sponsoru Zingat.com, sektörel bilgi sponsoru Reidin.com, sektörel dergi sponsoru Gayrimenkul Türkiye, sektörel iletişim sponsorları ise Emlakdream.com, Emlakweb tv ve Real Estate News Turkey oldular.

Ayrıca kongreye Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kağıthane Belediyesi destek verdi.

4 oturumdan oluşan kongrede İnder Başkanı Nazmi Durbakayım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı adına Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Erdal Kocabaş açılış konuşmalarını yaptılar.

 

  1. Ana Oturum : Sürdürülebilir Şehirler Yaratmada Kentsel Dönüşümün Önemi” adlı oturum, Kentsel Strateji kurucu ortağı Faruk Göksu’ nın başkanlığında, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adına, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ ın katılımlarıyla düzenlendi.
  2. Ana Oturum : 2017 Yılında Gayrimenkul Sektörünün Kentsel Dönüşüme Bakışı” adlı oturum, Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay başkanlığında, Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, Aycan&Feres İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tüfekçibaşı ve Kuyaş Gayrimenkul Genel Müdür Yardımcısı Zafer Yurtsever katılımlarıyla düzenlendi.
  3. Ana Oturum : Kentsel Dönüşüm Sürecine Farklı Bakış Açıları ve Öneriler adlı oturum, Atlas Conceptia Yönetim Kurulu Başkanı Tavit Köletavitoğlu başkanlığında, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, Era Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Mustafa Baygan ve Bitüder Genel Sekreteri Meltem Yılmaz’ ın katılımlarıyla düzenlendi.
  4. Ana Oturum : Kentsel Dönüşüme Alternatif Finansman Modelleri adlı oturum, PWC Gayrimenkul Sektörü Ortağı Ersun Bayraktaroğlu’ nun başkanlığında, İş Bankası Bireysel Krediler Müdürü Recep Haki, BYY Finans Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım, Reidin Türkiye Genel Müdürü Kerim Bertrand ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden Doç. Dr. Ali Hepşen’ in katılımlarıyla düzenlendi.

Tüm oturumlar çerçevesinde ana çıktılar şu şekilde oluştu:

1. Kentsel dönüşümün insanlarımızın ve ekonomimizin gelişimi için ülkemizin en büyük projelerinden biri olduğu

2. “Eski izler yeni projeler” yaklaşımın kentsel dönüşümün felsefesi olması gerektiği

3. Kentsel dönüşüm de herkesin master plan peşinde koşması gerektiği

4. Sosyal donatı alanlarının kentsel dönüşümün vazgeçilmez unsuru olması gerektiği

5. Yatay mimari koşullarını yaratabilmek için ada bazlı dönüşümü motive etmek gerektiği

6. Estetik tasarımlarlarla kentsel dönüşümün yapılması ve şehir dokusuna uygun olması gerektiği

7. Çağdaş tasarım standartlarıyla şehirlerin planlanması gerektiği

8. Sanayi alanlarının dönüştürülmesinin önündeki yasal engellerin bir an önce açılması gerektiği

9. Belediyelerin yaptığı çalışmalarda tarihi dokuyu öne çıkarmasının gerektiği

10 .Belediyelerin kentsel dönüşümün içine daha fazla girmelerinin gerektiğ

11. Sosyal ve ekonomik boyutun kentsel dönüşümde ön plana alınması gerektiği  insan ve mekan kavramı ekseni üzerine oturtulması gerektiği

12. Plan çalışmalarında tüm paydaşlarla birlikte hareket edilmediğinde başa dönüldüğü ve zaman kaybının arttığı

13. Ada bazlı dönüşüm için gerekli çalışmaların hızla başlatılması gerektiği

14. Dayanışma ve bir arada yaşamamızı geliştirmek için kentsel dönüşümü geliştirmemiz gerektiği

15. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması için halkla ilişkiler ve iletişim sürecinin geliştirilmesi gerektiği

16. Belediyelerin karşılaştıkları bürokratik engellerin kaldırılması gerektiği

17. Kentsel dönüşüm kanununun inovatif bir hale getirilmesi için karbon salımının azaltılması ve enerji verimliliğinin arttırılması konularının 6306 nolu yasanın içine koyulması gerektiği

18. Malik, müteahhit ve belediyenin takım olması gerektiği

19. Otopark ve donatı alanlarını projede çözemeyenlerin ruhsatlarının verilmemesi gerektiği

20. Afet riski planda olduğu için bürokratik işlemleri kaldırması ve sürecin hızlandırılması gerektiği

21. Belediye harçlarının yeniden geri gelmesinin sağlanması

22. KDV iadelerinin müteahhitlere verilmesinin hızlandırılması gerektiği

23. Kentsel dönüşümün sosyolojik ve demografik boyutunun ele alınarak projelerin geliştirilmesi gerektiği

24. Kentsel dönüşümün inşaat sektörünün geleceği olduğu

25. Sürdürülebilir bir mekansal gelişim için kentsel dönüşümün zorunlu olduğu

26. İstikrarlı bir ekonominin kentsel dönüşümün önünü açacağı

27. Gelecek tasarımına yönelmemiz gerektiği

28. Kentsel dönüşümün herkesi mutlu etmesi gerektiği

29. Kentsel dönüşümün şehre katkısı olması gerektiği

30. Gecekondulaşma sürecinde terörün arttığı kentsel dönüşümün bunu engellediği

31. Tip sözleşmelerin geliştirilmesi gerektiği

32. Tebligat yönetmeliğinin çıkarılmamasının kentsel dönüşümün önünü kapattığı

33. Maliklerinde haklarını koruyabilecek ama süreci hızlandıracak bir tebligat yönetmeliğinin çıkarılması gerektiği

34. Kentsel dönüşümde halkın işin için daha çok katılması gerektiği

35. Kentsel dönüşümün önünü açmak için bir an önce müteahhitlik yasasının çıkartılması gerektiği

36. Kentsel dönüşüm için seferberlik ilan edilmesi gerektiği

37. Donatı alanlarının artmasıyla suç oranlarının düşeceği

38. Su yalıtımı yönetmeliğinin çıkarılması gerektiği ve yapı denetim yönetmeliği ile birlikte 6306 olu kanuna entegre edilmesi gerektiği

39.  Gayrimenkul danışmanlarının ve emlakçıların bir yasasının olmamasının kentsel dönüşüm sürecini olumsuz etkilediği

40. İnsan ve yaşam kalitesini arttıracak fonlar geliştirilmesi gerektiği

41. Belirsizliğin olduğu yerde küresel fonların kentsel dönüşümü finanse etmediği

42. Menkul kıymeti kim ihraç ederse yabancı yatırımcının finansman sağladığı

43. Kentsel dönüşüm yasasının içine finansman ve fon mekanizmasının katılması gerektiği

44. Tasarruf bazlı birikim yaratmadan alan bazlı dönüşümün zor gözüktüğü

45. AB deki Jesica modeli ile kentsel dönüşümün finansmanının sağlanabileceği

46. Her bir projeyi ayrı ayrı menkulleştirmek gerektiği

47. Alt yapı GYO lara kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için ihtiyaç olduğu

48. Yeni arazi üretmenin tek yolunun ada bazında yapılacak kentsel dönüşüm olduğu

49.  Kentsel dönüşümde garantör kredisi tesis ederek projelere finansman sağlanabileceği

50. İslami mortgage in geliştirilmesi gerektiği ve risklerin bankayla birlikte paylaşılması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir