Management Plus

25 Şubat da İstanbul’ da “Sürdürülebilir Şehirler ve Binalar” başlığı altında “3. Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi” Marriott Hotel Şişli de MANAGEMENT PLUS DANIŞMANLIK VE EĞİTİM tarafından düzenlendi.

Kongreye, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ve İMKON (İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu) büyük destek verdi.

Kentsel Dönüşümde hak sahibi olan kişilere kredi kullandırmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalayan ilk banka olduğundan bu yana projeye desteğini sürdüren ve Bakanlık onaylı kredilerde sektör lideri konumunda olan İŞ BANKASI’ nın platin sponsor olarak destek verdiği kongrenin diğer platin sponsorları ise Türkiye’ nin önde gelen gayrimenkul geliştirici ve üreticileri arasında bulunan NEF, AVRUPA KONUTLARI, PİYALEPAŞA GAYRİMENKUL ve dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlığı markası ERA TÜRKİYE oldular. Kongrenin ana sponsorları ise; GAYRİMENKUL HUKUKU ENSTİTÜSÜ, COMPETENZA, BİTÜDER, YENİKÖY ENERJİ, VARTAŞ, GAD FOUNDATION ve DYO oldular.

Medya sponsoru STAR GAZETESİ VE 24 TV televizyon yayın sponsoru, Sektörel internet sponsoru HÜRRİYETEMLAK.COM, sektörel bilgi sponsoru REIDIN.com ve ZİNGAT, sektörel dergi sponsoru GAYRİMENKUL TÜRKİYE, sektörel iletişim sponsorları ise EMLAKDREAM.COM, EMLAKWEB TV ve EMLAKTASONDAKİKA.COM oldular. Ayrıca kongreye TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ de çok büyük destek verdi.

Kongre de yetkin katılımcılarının ortaya koyduğu ortak değerlendirme; 2012 yılından bu güne kentsel dönüşüm sürecinin zor da olsa ilerleme kaydettiği ve 2016 yılında ivme kazanarak daha da gelişmesi yönünde oldu.

Aktarımlar :

Açılış Konuşmaları :

 • Kentsel dönüşümün özel sektör ve devlet işbirliği ile yapılması gerektiği, müteahhitlik yasasının acil çıkarılmasının, odanın kurulmasının ve müteahhitlik sektörünün kentsel dönüşüm sürecinde geliştirilmesi gerektiği ayrıca müteahhitlik sektörünün sanayi kolunda görülmesi gerektiği
 • Kentsel dönüşüm yasasının, imar ve yapı denetim kanunlarıyla birleştirilmesi ve görev tanımı, denetim, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • Kentsel dönüşümün siyaset üstü milli bir mücadele olduğu ve topyekün bu süreci geliştirmemiz ve hızlandırmamız gerektiği
 • İller Bankasının Türkiye nin itici gücü olduğu ve belediyelerin İller bankasının  kaynaklarından faydalanmasının kentsel dönüşümü hızlandıracağı
 • İler Bankasının kentsel dönüşüm sürecinin en önemli oyuncularından biri olduğu
 • Siyasi iradenin kentsel dönüşüme desteğinin tam olduğu ve 2016 yılından itibaren desteğin daha da artarak ilerleyeceği
 • 2023 yılına kadar 6-7 milyon konutun yenileneceği
 • 2016 yılında kentsel dönüşümün hız kesmeden ilerleyeceği
 • Sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler yaratmanın temel hedef olduğu
 • Kültürel yapımıza uygun yaşam alanları geliştirmeyi ve dikey değil yatay yapılaşmanın teşvik edildiği bir kentsel dönüşüm sürecine ihtiyaç duyulduğu
 1. Ana Oturum : 
 2. Şehirlerde yaşanan sorunların tümünün ortak sorunlar olduğu
 3. Ada bazında kentsel dönüşüm ihtiyacının her geçen gün arttığı
 4. Anadolu da ki şehirlerin kentsel dönüşüm sürecine girdiği fakat sürecin hızlanması için halkın desteğinin arttırılması gerektiği
 5. Halkın hakkından fazlasını istememesi için Belediyelerin halkı bilinçlendirmesi gerektiği
 6. Kentsel dönüşüm sürecinde halkla iletişim, ikna ve müzakereye daha fazla önem verilmesi gerektiği
 7. Şehirlerde kentsel stratejiye dönük proje geliştirme çalışmalarının hızla ilerlediği
 8. Belediyelerin projelerini yabancı yatırımcılara anlatmak için MIPIM 2016 ya katılacakları
 9. Kentsel dönüşüm sürecinde Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının entegrasyonun sağlanması gerektiği
 10. Belediyelerin kentsel dönüşüm doğrultusunda sürdürülebilir şehirler yaratmak  için gerekli çaba göstermeleri gerektiği
 11. Şehirlerde kentsel dönüşüm sürecinin liderliğini ve oyun kuruculuğunu belediyelerin yapması gerektiği
 12. Ana Oturum :
 13. Hükümetin kentsel dönüşümle ilgili iradesini kararlı bir şekilde kullandığı
 14. Kentsel dönüşümün bir rant değil uzun vadeli ve kararlılık gerektiren bir süreç olduğu
 15. Kentsel dönüşüm sürecinde yıkımlar yapılırken gerekli önlemlerin halk sağlığı açısından alınması gerektiği
 16. 40 milyon kişiyi yakından ilgilendiren bir olgu olduğu ve toplumun bu konuya inandırılmasının ve sevk edilmesinin çok önemli olduğu
 17. Kentsel dönüşüm sürecinde Belediyeleri farklı uygulamalardan arındırarak bir uygulama bütünlüğünün sağlanması gerektiği
 18. Bütünsel olarak şehir planlama sürecini ilerletmemiz gerektiği
 19. Üreticilerin üzerine düşen görevi üstlendiklerini fakat halkın da kentsel dönüşümü sahiplenmesi gerektiği
 20. Kentsel dönüşümün sadece ekonomik bir dönüşüm değil ayrıca sosyolojik bir dönüşüm olduğu
 21. Kentsel dönüşüm sürecinin gelişmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanında Belediyelere de çok büyük görevler düştüğü
 22. Ülkemizde kentsel dönüşümle birlikte sürdürülebilir şehirler yaratıldığında küresel rekabet liginde çok üst sıralara tırmanılacağı
 23. Ana Oturum :
 24. En kısa zamanda Gayrimenkul Mahkemelerinin kurulması gerektiği ve kentsel dönüşümle ilgili kararların bu mahkemeler tarafından alınması gerektiği
 25. Birbiriyle çelişkili mahkeme kararlarının olmaması gerektiği
 26. Kentsel dönüşüm sürecinde binalarda karbon salımının azaltılması ve enerji verimliğinin yükseltilmesi için çalışmalar yapılması ve yasaya eklenmesi gerektiği
 27. Sürdürülebilir şehirler yaratmanın gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli misyon olduğu
 28. Çocuklarımızı sağlıklı yetiştirebilmemiz için sürdürülebilir şehirler ve binalar yaratmamız gerektiği
 29. Sürdürülebilir şehirler ve binalar yaratmak için estetik ve mimari anlayışımızı geliştirmemiz gerektiği
 30. Gayrimenkul danışmanlarının kentsel dönüşüm sürecinde çok önemli roller almaya başlayacağı
 31. Gayrimenkul danışmanlığı sektörünün yasasının çıkması gerektiği
 32. Binalarda sürdürülebilirliği sağlamak için su izolasyonunun mutlaka yapılması gerektiği
 33. Su izolasyonu olmayan binaların korozyon etkisiyle deprem de öncelikle yıkılacağı
 34. Kentsel dönüşüm yasasının içene enerji verimliliği ve su izolasyonu tanımlarının mutlaka koyulması gerektiği
 35. Ana Oturum :
 36. Şehirlerin marka değerinin arttırılması için gerekli çalışmaların hızlandırılması gerektiği
 37. Kentsel dönüşümün finansmanının değil gayrimenkul finansmanını konuşmamız gerektiği
 38. Riskli binaların dışında riskli alanlarda da bankaların öneminin çok büyük olduğu
 39. Kentsel dönüşüm kredilerinin  artmasının süreci hızlandıracağı
 40. Menkulleştirme yapılarak yabancı sermayenin çekilmesi gerektiği
 41. Kamusal kaynaklarla kentsel dönüşümün yapılması için havuz oluşturulması gerektiği
 42. Tapu ve kadastro kayıtlarının dijitalleştirilmesinin gerektiği
 43. Bilginin doğru tutulup gayrimenkul finansmanına dönüşmesinin sağlanması
 44. Yasaları çıkarırken yönetmeliklerinde revize edilmesi gerektiği

SONUÇ : 3. Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi sonucunda yukarıdaki aktarımlar doğrultusunda kentsel dönüşümün 2012 yılından bu güne kadar geliştiği, kentsel dönüşümü ülkemizde geliştirmek için gerekli mücadeleyi topyekün vermemiz gerektiği, şehirlerin ve binaların sürdürülebilir hale gelmesinin ve marka şehirler geliştirmenin kalkınmanın en önemli göstergesi olacağı, kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olmadığı, bu anlamda tüm taraflara çok önemli görevler düştüğü, hükümetin bu konuya ilişkin kararlı tutumunun devam edeceği, 2023 yılına kadar 6 milyon konutun dönüştürüleceği, belediyelerin ketsel dönüşümün en önemli oyuncusu olduğu, gerek İller Bankasının gerekse bankaların belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine kaynak aktarma da veya kredi berme de gerekli rolü üstlenmek istemeleri, kentsel dönüşümün sosyolojik boyutları daha fazla dikkate alınarak halkla ilişkilerin bu anlamda geliştirilmesi gerektiği, sağlık, ikna ve müzakere boyutlarına daha fazla önem verilmesi gerekliliği  konuşmacılar tarafından ortaya konmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir